CERKIEW

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny - Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie

 

 

(kliknij w zdjęcie aby zobaczyć je w powiększeniu)

 

 

 


 

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P w Hrubieszowie

 

1. Dane adresowe:
Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. w Hrubieszowie Ul. B. Prusa 3/12 , 22-500 Hrubieszów Tel. (084) 696-40-62

2. Pełna nazwa kościoła parafialnego, filie:
Parafia Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie. Szychowice - Św. Mikołaja.
Dołhobyczów- Św. Szymona Słupnika

3. Posługi duszpasterskie:
Ks. mgr Jan Kot - proboszcz

4. Msze św. odprawiane są:
W niedziele i święta o godzinie 9,30.
W wielki piątek o godzinie 15,00, a rezurekcja w sobotę o godzinie 23,45.
W Hrubieszowie nabożeństwa odbywają się w co niedziele i większe święta.

5. Godziny pracy kancelaryjnej:
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku o godzinie 9.00-12.00.
Numer telefonu 084 696 40 62, komórkowy 605 352 991

6. Święta w parafii:
15 VI. Matki Boskiej Turkowickiej
28 VII. Zaśnięcie N.M.P.

7. Miejscowości znajdujące się pod opieką duszpasterską:
Cały powiat Hrubieszowski a więc każdy wiery kościoła prawosławnego w powiecie Hrubieszowskim.

8. Liczba wiernych:
W powiecie hrubieszowskim- 87 osób.

9. Historia kościoła:
     W staroruskich Kronice Hipacowskiej zapisano, że w 1255 r. Książe Daniel Halicki przybył z Chełma do osady leśnej z dworem myśliwskim zwanym Rubieszowem i upolował 6 dzików oraz 3 jelenie. Po udanym polowaniu Książe pomodlił się do św. Mikołaja.

     Pierwszym źródłem informującym o prawosławnej cerkwi w Rubieszowie (tak nazywał się Hrubieszów do XIX w.) pochodzi z 1510 r. Zygmunt Stary wydał wówczas przywilej potwierdzający mieszczanom prawo do użytkowania miejskiej sadzawki o nazwie Nowa Grobla, położonej od strony „ruskiej cerkwi" w pobliżu przedmieścia nazywanego Chrust.

     W historii Hrubieszowa można znaleźć takie cerkwie jak:
- Cerkiew św. Mikołaja XVII w. (można jednak śmiało stwierdzić że cerkwie pod wezwaniem tego świętego były też wcześniej lecz fakt że były drewniane a częste pożary miasta niszczyły budynki o konstrukcji drewnianej doszczętnie)
- Cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego datowana na XVI w.
- Cerkiew Uspieńska (Zaśnięcia N.M.P.) XVII,
- Cerkiew Piatnicka datowana mniej więcej na XVI w.
- Cerkiew p.w. Daniela Stolnika XIX w.
- Cerkiew Nowouspieńska data powstania 1876 r.
- Cerkiew kaplica szpitalna p.w. św. Aleksandra Newskiego 1884 r.
- Cerkiew Garnizonowa 1903-1904 r.
- Cerkiew w Brodzicy (Bohorodycy).

     Dzisiejsza Cerkiew prawosławna P.W Zaśnięcia N.M.P. w Hrubieszowie zastała wyświęcona w 1875 roku (o tym świadczy napis wewnątrz świątyni na ścianie przy miejscu gdzie sprzedaje się świece cerkiewne). Pan Stanisław Jadczak w Roczniku Hrubieszowskim 2/2002 pisze że kamień węgielny został wmurowany 11 maja 1873 r. a po 3 latach dokładnie 13 maja 1876 roku, arcybiskup chełmsko - warszawski Leontij poświęcił nowobudowana cerkiew, murowana z cegły w stylu bizantyjskim, o 13 kopułach, z przylegająca do niej dzwonnicą. Ikonostas wykonano z masywnego drzewa dębowego, z pozłoconymi rzeźbami. Wszystkie ikony w ikonostasie i na cerkwi pisał (nie mówi się namalowana ikona a napisana ) artysta z Petersburga Siłajew.
Parafia posiadała trzy domy w miejscu dzisiejszego osiedla zwanego "popówka".

10. Proboszczowie parafii:
Proboszczami dzisiejszej parafii prawosławnej p.w. Zaśnięcia N.M.P. w Hrubieszowie byli:
Ks. Andriej Lebiediencew (1876-1880)
Ks. Nikołąj Konstantynowicz Serno-Sołowiewicz (1880-1896)
Ks. Joan Korżniewskij (1896-1911)
Ks. Wasilij Romanowicz (1911-1915)

W okresie międzywojennym proboszczami parafii byli:
Ks. Stefan Gruszka (1922-1928)
Ks. 01ipjusz Denisiewicz (1928-1935)
Ks. Grzegorz Mietiuk (od 1935 po wojnie biskup Kanady)

W czasie okupacji hitlerowskiej parafią kierował Ks. M. Szirockij
Po II wojnie światowej cerkiew oddano w użytkowanie dla Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego w 1957 r.
Ks. Mikołaj Ościanko
Ks. Hieromnich Leonid
Ks. Mikołaj Kostyszyn
Ks. Archimadryta Eulogiusz Horbowiec
Ks. Pantelejmon Patejczuk
Ks. Grzegorz Ostapczuk
Ks. Anatol Hajduczenia
Ks. Mikołai Chodakowski (1989-1991)
Ks. Jarosław Łoś (1991-1998)
Ks. mgr Jan Kot (1998-do dnia dzisiejszego)